Cô Phan Thị Nữ là đại diện duy nhất của Việt Nam, cùng với 10 giáo viên khác tới từ các nước Đông Nam Á, được trao Giải thưởng Công chúa Thái Lan./.