Còn hàng nghìn công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương, tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,59%.
Còn hàng nghìn công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ ảnh 1Quang cảnh làm việc của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn với tỉnh Đồng Tháp vào sáng 24/4, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). (Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, thực hiện chủ trương thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở Trung ương (đến cấp vụ trưởng) và ở địa phương (đến cấp giám đốc sở) và tương đương tại Kết luận số 37-KL/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, có 14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương thực hiện thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo việc thực hiện thí điểm của 14 cơ quan Trung ương và 15 địa phương.

Qua tổng hợp báo cáo của 14 cơ quan Trung ương, có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí; 13/15 địa phương đã tổ chức thí điểm thi tuyển với 109 vị trí.

Nhiều nhất ở khối Trung ương phải kể đến là Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ với 6 vị trí thi tuyển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tòa án Nhân dân tối cao đều có 4 vị trí được thi tuyển, các Bộ Tư pháp, Tài chính 3 vị trí. Trong khối các địa phương, thành phố Đà Nẵng đi đầu với 22 vị trí, tiếp đến là Sơn La 10 vị trí, Quảng Ninh 9 vị trí, Ninh Bình và Hải Phòng 7 vị trí, Lào Cai 5 vị trí...

0,59% công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Tính đến ngày 22/4/2019, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương.

Trong tổng số 284.668 công chức được đánh giá, phân loại, có 76.695 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 26,94%); 197.377 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 69,34%); 6.732 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (chiếm 2,36%) và không hoàn thành nhiệm vụ có 1.690 người (chiếm 0,59%).

Đối với viên chức, có 1.104.393 người được đánh giá, phân loại. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 300.866 người (chiếm 27,24%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 740.792 người (chiếm 67,08%); hoàn thành nhiệm vụ 70.042 người (chiếm 6,34%); không hoàn thành nhiệm vụ 4.244 người (chiếm 0,38%).

Giảm nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ đã ban hành 22 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 22 bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, đến nay, số lượng vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức; tổng cục và tổ chức tương đương là 29 tổ chức, tăng 2 tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

[Thủ tướng: "Cần xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về"]

Bộ Công an thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW, qua đó giảm 6 tổng cục, 55 cục và tương đương, 20 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh và 819 phòng.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ (trong đó chuyển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Ban Bí thư và thành lập mới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Theo đó, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1 tổ chức; đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ là 154 tổ chức, giảm 37 tổ chức. Đối với các tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, so với Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, tăng 2 tổng cục.

Như vậy, số vụ và tương đương thuộc tổng cục hiện là 219 tổ chức, tăng 6 tổ chức; cục thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5 đơn vị.

Có 4 tỉnh thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, so với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), giảm 5 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn được sắp xếp tinh gọn, giảm cấp trung gian theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 (về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.)

Ở cấp huyện, có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, so với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP (quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), giảm 185 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Giảm 6,75% biên chế

Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện (khối Chính phủ quản lý), tính đến năm 2019 (biên chế khối Chính phủ quản lý) đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015.

Trong đó, bổ sung 41 biên chế công chức để tiếp nhận công chức từ 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Bổ sung 11 biên chế công chức để tiếp nhận công chức chuyển từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của 2 địa phương (Quảng Ninh, Đà Nẵng); bổ sung 50 biên chế công chức đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ biên chế dự phòng năm 2019.

Cùng với đó, điều chỉnh giảm 396 biên chế công chức của 4 địa phương (Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Điện Biên) để chuyển sang biên chế thuộc khối Đảng do hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn; điều chuyển 5.488 biên chế công chức quản lý thị trường từ các địa phương về Bộ Công Thương.

Năm 2018, Bộ Nội vụ đã thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (khối Chính phủ quản lý) của 63/63 tỉnh, 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 5/8 cơ quan thuộc Chính phủ.

Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương giảm 3,87% so với năm 2015. Bộ Nội vụ cho biết, số người của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 người, giữ ổn định như đã được Thủ tướng phê duyệt hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2019).

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, tính đến ngày 15/10/2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) của các bộ, ngành, địa phương đã tinh giản là 40.500 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; năm 2018 là 10.139 người)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục