Còn sai sót trong xử lý vi phạm về đất đai, môi trường ở Vĩnh Phúc

Một số sai sót về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở tỉnh Vĩnh Phúc như: Áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; xử phạt không đúng hành vi vi phạm,...
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo Kết luận về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó chỉ ra sai sót trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 541 vụ việc vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tương ứng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 5 tỷ đồng).

Trong đó, lĩnh vực đất đai có 360 vụ vi phạm, tương ứng số tiền xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng; lĩnh vực môi trường có 93 vụ vi phạm, qua đó xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng; lĩnh vực khoáng sản có 87 vụ vi phạm, xử phạt hơn 534 triệu đồng; lĩnh vực tài nguyên nước có 1 vụ vi phạm, bị xử phạt với số tiền 470 triệu đồng.

Cũng trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1 vụ vi phạm chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; 1 vụ vi phạm được cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

[Chủ tịch nước: Sớm sửa đổi Luật Đất đai 2013 bảo đảm phù hợp thực tiễn]

Tuy vậy, về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp.

Qua kiểm tra xác suất 196 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên (13/81 hồ sơ) và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc (6/6 hồ sơ), Đoàn kiểm tra nhận thấy một số biên bản vi phạm hành chính ghi thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định; không ghi thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Cùng với đó, một số biên bản vi phạm hành chính mô tả hành vi vi phạm chưa rõ ràng, chưa đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; chưa thể hiện rõ người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình; không ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho Đoàn thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp; áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức phạt bổ sung; xử phạt không đúng hành vi vi phạm; một số trường hợp không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước thực trạng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; có các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục