Công an Hà Nội thông tin chính thức việc cấp Giấy đi đường tại vùng 1

Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp Giấy đi đường theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16.
Công an Hà Nội thông tin chính thức việc cấp Giấy đi đường tại vùng 1 ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: TTXVN)

Công an Hà Nội vừa có Thông báo chính thức về Quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường, Thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp Giấy đi đường cho nhóm 1, 3 và 4

Nhóm 1 là các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế bao gồm: Cán bộ công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội đóng trên địa bàn thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương) và cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, thẩm quyền cấp Giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an Thành phố quy định với Nhóm 3 là các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch, gồm Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch sẽ do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, các cơ quan báo chí, truyền thông (Nhóm 4), bao gồm cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 2 do Phòng Cảnh sát giao thông cấp

Nhóm 2, là các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, gồm: Cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu thì thẩm quyền cấp Giấy đi đường thuộc Phòng Cảnh sát giao thông-Công an Thành phố Hà Nội.

Về quy trình: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu: Đối tượng là Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu, do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố cấp Giấy đi đường.

[Các biện pháp cứng rắn của Hà Nội kể từ 6 giờ ngày 6/9]

Đối tượng này sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (các sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Sở Công Thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị…).

Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử 1 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện môtô, người điều khiển ôtô (theo biểu mẫu của Công an Thành phố, gồm: Danh sách cá nhân-Biểu mẫu số 01; Danh sách người điều khiển xe môtô, danh sách người điều khiển xe ôtô: mỗi loại lập riêng theo Biểu mẫu số 02) để đề nghị xem xét cấp Giấy đi đường có mã nhận diện.

Công an Hà Nội thông tin chính thức việc cấp Giấy đi đường tại vùng 1 ảnh 2Việc Cấp Giấy đi đường được chia thành 6 nhóm đối tượng. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đến, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện môtô, người điều khiển ôtô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các Biểu mẫu của Công an Thành phố, gửi Phòng Cảnh sát Giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện. 

Căn cứ vào danh sách đã được duyệt của Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát Giao thông cấp Giấy đi đường, như sau:

Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ôtô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp Giấy đi đường và sử dụng.

Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển môtô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

Nhóm 5, 6: Cá nhân không áp dụng giấy đi đường

Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường (Nhóm 5); trong đó cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt, cấp Thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định.

Ngoài ra, cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Đối với cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án: Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân và Giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.

Nhóm 6 là các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Công an xã, phường, thị trấn. 

Đối với Nhóm này, Thủ trưởng các đơn vị cử 1 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban nhân dân xã/phường, thị trấn.

Cùng với đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp Giấy đi đường (theo biểu mẫu số 03) và các tài liệu có liên quan gửi về Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn qua địa chỉ thư điện tử đã xác thực trên hệ thống.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn duyệt danh sách cấp Giấy đi đường và chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu). Công an xã/phường/thị trấn trực tiếp gửi Giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký./.

- Địa chỉ để lấy biểu mẫu Giấy đi đường:

Theo Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thủ đô, từ 6 giờ ngày 6/9 đến 6 giờ ngày 21/9, Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng.

Cụ thể, Vùng 1: Khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao.

Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, kênh Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng về nội đô.

Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Vùng 2 (phía Bắc, Đông Sông Hồng): Được phân cách bởi hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống với Vùng 1. Phòng chống nguy cơ xâm nhập phía Bắc, Đông Bắc. Trong Tam giác công nghiệp phía Bắc, có tính “độc lập” cao.

Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo Phương án đã được phê duyệt.

Vùng 3 (phía Tây, phía Nam thành phố): Vùng sản xuất nông nghiệp và các Khu, Cụm Công nghiệp, có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp.

Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện/thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 05 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín chủ yếu được chia bởi Sông Nhuệ, Sông Đáy.

Vùng này thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục