Theo Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Kế hoạch Thực hiện đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020, từ nay đến tháng 9/2019, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học công lập sẽ phải công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ thu thập số liệu, báo cáo từ các địa phương và các cơ sở giáo dục đại học công lập để xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nói chung trên cả nước.

Theo kế hoạch này, tháng 3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

[Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 'ăn chắc' đỗ ]

Trước đó, tháng 9/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.”

Đề án nhằm xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công. Từ kết quả đo lường, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Đề án đặt bốn mục tiêu cụ thể. Thứ nhất là xác định được các nội dung, tiêu chí và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Thứ hai là xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Thứ ba là xây dựng bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công; thử nghiệm và hoàn thiện bộ công cụ; triển khai thí điểm tại cơ sở giáo dục ở một số địa phương để rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công. Thứ tư là công bố bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Đề án thực hiên theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2013- 2015: Triển khai và sơ kết việc triển khai áp dụng bộ công cụ đo sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công tại các cơ sở giáo dục. Giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục triển khai đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công; nghiên cứu các giải pháp để triển khai áp dụng có hiệu quả bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công; tổng kết việc triển khai áp dụng công cụ để hoàn thiện và thể chế hóa cho giai đoạn cải cách hành chính tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Phạm Mai (Vietnam+)