Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng đang tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ sau Phiên họp 19 (tháng 1/2021) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Chỉ đạo; nhất là quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực gắn với phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhờ đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục