Công tác tuyên giáo đồng hành cùng cả nước cứu nước và xây dựng CNXH

Với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do,” công tác tuyên giáo đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)