Ngày 16/6, Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt-Lào, có trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu hoạt động.

Công ty gồm các cổ đông Công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh và hai doanh nghiệp của Lào là Công ty xăng dầu Vientiane và Công ty vận tải Lào.

Vốn pháp định của công ty là 1.000 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh đóng góp 80%, phía Lào 20%.

Ông Dương Thế Cường, nguyên Giám đốc công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.

Cảng Vũng Áng có độ sâu tự nhiên -13m, tàu trọng tải 50.000 tấn cập cảng dễ dàng.

Công ty hiện có 300 cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lao động, có trang bị đầy đủ các tàu lai dắt, xe vận tải, cần cẩu và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính có từ Công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh nên đủ điều kiện giải phóng tàu nhanh theo yêu cầu của chủ tàu, chủ hàng.

Mỗi ngày đêm, công ty có thể bốc dỡ hàng rời từ 6.000 đến 8.000 tấn.

Việc thành lập Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt-Lào tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Lào trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng lượng hàng hóa thông qua cảng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển của Việt Nam trong những năm tới./.