Ngày 24/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan - Masan Group (mã: MSN) tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2016.

Masan Group chia cổ tức bằng tiền mặt 11%, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại hơn 7.000 tỷ đồng sẽ được giữ lại toàn bộ.

Năm 2016, doanh thu thuần của Masan Group tăng lên mức gần 43.300 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 40% so với năm 2015. Lợi nhuận thuần sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số đạt hơn 2.800 tỷ đồng (tăng 89%).

Mức tăng trưởng này có được là nhờ sở hữu các thương hiệu mạnh, quy mô lớn và các biện pháp cải thiện năng suất, cũng như kết quả kinh doanh ấn tượng từ chuỗi giá trị thịt và những dịch vụ tài chính.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Group cho biết, hiện tại, Masan Group có hơn 250.000 điểm bán hàng phục vụ trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời, hiện có 98% người Việt Nam đang sử dụng sản phẩm của Masan Group.

Nếu năm 2009, người tiêu dùng Việt Nam chỉ chi tiêu 0,2 USD/tháng để sử dụng các sản phẩm Masan Group thì đến năm 2016 con số này đã tăng lên 2 USD/tháng. Masan đang hướng đến mục tiêu mỗi người Việt Nam sẽ chi tiêu 9-10 USD/tháng vào năm 2020.

[50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt tổng giá trị trên 7 tỷ USD]
 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cũng thông qua việc Masan Group hủy phát hành 9 triệu cổ phần để tất toán nghĩa vụ nợ liên quan đến khoản vay chuyển đổi có số nợ gốc là 30 triệu USD và đồng thuận phương án mới sẽ phát hành hơn 13,68 triệu cổ phần để thể hiện các điều khoản chống pha loãng của khoản vay.

Dự kiến, Masan Group còn phát hành cổ phần ESOP tối đa 0,9% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Về chiến lược dài hạn, Masan Group cam kết tham gia vào các dự án trách nhiệm xã hội nhằm phát triển Tập đoàn một cách bền vững.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững Masan Group, cho rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan gồm những công ty phát triển mạnh mẽ, ngoài kết quả kinh tế hàng năm thì cần nhìn nhận vào quá trình phát triển với những chiến lược bền vững.

Masan luôn tập trung tăng trưởng dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn lợi ích xã hội, môi trường, hướng đến những giá trị cơ bản.

Masan Group đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận thuần sau cổ đông tối thiểu trong năm 2017 là từ 15 - 20%. Kế hoạch này, dựa trên sự kỳ vọng Masan Nuti-Science (công ty thành viên của Masan Group) dự kiến tăng trưởng doanh thu thuần 20-30%.

Với chiến lược này, đầu tháng 4/2017, Masan Group đã ký kết các thỏa thuận đầu tư có giá trị 250 triệu USD với Công ty KKR (Công ty Quản lý quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới).

Ngoài ra, Masan Resources (công ty thành viên của Masan Group) dự kiến tăng doanh thu thuần 22-27%; lợi nhuận thuần tăng 36-164%; tùy tình hình giá cả hàng hóa.

Riêng các khoản đầu tư lớn vào tài sản theo kế hoạch trong năm 2017, dự kiến ở mức từ 4.000-42.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ở miền Bắc./.