Đại diện của Công ty Cổ phần FPT cho biết, FPT đã khép lại năm 2010 đầy biến động của kinh tế vĩ mô với kết quả khả quan, mức tăng trưởng xấp xỉ 20% so với năm trước.

Doanh thu toàn FPT năm 2010 đạt trên 20.516 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.022 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2009 và đạt 95% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch đề ra, tăng 20% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.598 đồng, tăng 18% so với năm trước.

Theo FPT, kết quả kinh doanh vẫn nằm ở mảng cốt lõi là công nghệ thông tin, viễn thông và các hoạt động kinh doanh các sản phẩm công nghệ đã có nhiều nỗ lực trong năm vừa qua.

Cụ thể, trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ tin học, doanh thu của Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT-IS) đạt gần 3.250 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt trên 484 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và đạt 101% so với kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Sofware) đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm 2009; lợi nhuận đạt trên 230 tỷ đồng.

Trong mảng viễn thông, doanh thu của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận của công ty đạt trên 601 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ, Công ty Cổ phần Thương mại FPT đạt doanh thu 13.339 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt trên 411 tỷ đông, tăng so với cùng kỳ là 13%.

Trong lĩnh vực đào tạo, trường Đại học FPT đạt doanh thu 279 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2009; lợi nhuận đạt mức 102 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2010, FPT nộp ngân sách 3.920 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2009. Tính đến hết năm 2010, FPT có 12.300 cán bộ nhân viên.

Dự kiến, năm 2011, kế hoạch doanh thu FPT là đạt trên 24.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010 và lợi nhuận trên 2.420 tỷ, tăng 20% so với năm trước./.