Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AP)

Phong trào Rafael Contigo Siempre (RCS ​- Mãi mãi với Rafael) ngày 15/8 đã nộp cho Hội đồng bầu cử quốc gia Ecuador (CNE) đơn có 1,25 triệu chữ ký yêu cầu xóa bỏ quy định của Tòa án Hiến pháp nước này cấm đương kim Tổng thống Rafael Correa ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa.

Trước đó, để tiến hành thủ tục theo đúng trình tự, CNE ngày 16/6 đã giao cho phong trào ủng hộ ông Correa tái cử một bản mẫu đơn yêu cầu, theo đó phong trào trên có 180 ngày để thu thập 929.062 chữ ký ủng hộ để CNE xem xét yêu cầu trên. RCS đã vượt yêu cầu cả về thời gian và số lượng chữ ký.

Cho tới nay, dù bản thân Tổng thống Correa đã từng vài lần tuyên bố không có tham vọng đảm nhiệm thêm 1 nhiệm kỳ nữa và muốn được nghỉ ngơi, nhưng những người ủng hộ ông vẫn tiếp tục kêu gọi ông thay đổi ý định và tiến hành các bước vận động thay đổi quy định.

CNE sẽ có 15 ngày để thẩm định chữ ký và nộp biên bản yêu cầu của RCS lên Tòa án Hiến pháp./.