Chính phủ Cuba đã quyết định tách đôi tỉnh La Habana nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh tế của tỉnh này.

Hai tỉnh được tách sẽ có tên gọi là Mayabeque và Artemisa với mỗi tỉnh có 11 huyện. Đây là hai tỉnh đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp của Cuba và là địa phương cung cấp lương thực, thực phẩm chủ yếu cho hơn 2 triệu dân ở thủ đô La Habana.

Đài phát thanh Quật khởi của Cuba cho biết mục đích chính của việc điều chỉnh bản đồ hành chính trên là nhằm tăng cường hoạt động sản xuất nông nghiệp và giảm lệ thuộc vào nhập khẩu lương thực, thực phẩm của các vùng ven đô La Habana. Với quyết định này Cuba hiện có 15 tỉnh, thành.

Việc điều chỉnh bản đồ hành chính đất nước nằm trong lộ trình của Chủ tịch Cuba Raul Castro phi tập trung quản lý nhà nước.

Ông Raul đã đưa ra một số biện pháp khuyến khích nền kinh tế Cuba phát triển kể từ khi nắm quyền điều hành đất nước vào tháng 2/2008, trong đó, đặc biệt chú trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế Cuba hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)