Liên quan tồn tại một số nội dung trong công tác theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên (thiết bị DAT) học lái xe, phía Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên tiếng lý giải về nguyên nhân này.

Theo ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam), việc ứng dụng thiết bị DAT để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe là một nội dung mới đối với các cơ sở đào tạo lái xe cũng như cơ quan quản lý; thiết bị, phần mềm tiếp nhận, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu lần đầu mới được nghiên cứu, áp dụng.

“Việc sử dụng thiết bị DAT đã tạo ra sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong quá trình đào tạo, phục vụ tích cực cho công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền,” ông Thống khẳng định.

[Không để can thiệp phần mềm, chỉnh sửa dữ liệu gian lận học lái xe]

Tuy nhiên, ông Thống cũng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trong việc khai thác, quản lý dữ liệu DAT, đó là thời gian đầu các cơ sở đào tạo khá lúng túng trong việc thực hiện các quy định về truyền dữ liệu DAT cũng như hướng dẫn các giáo viên vận hành thiết bị DAT,

Mặt khác, thiết bị này còn xảy ra hiện tượng hoạt động chưa ổn định, việc truyền dữ liệu DAT từ thiết bị lắp trên xe tập lái về máy chủ quản lý của cơ sở đào tạo, có lúc bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, số lượng và trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở các sở giao thông vận tải còn hạn chế; phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT mới đưa vào hoạt động, chưa có tính năng thông minh tự động phân tích các dữ liệu để phát hiện các phiên học bị trùng xe tập lái, trùng học viên, trùng hành trình tại một thời điểm.

Sau khi ứng dụng thiết bị và qua quá trình thanh tra, kiểm tra, theo ông Thống, cơ quan quản lý đang tiếp thu, nghiên cứu để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe.

Đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nâng cấp phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT để có thể tự động phát hiện các phiên học có dấu hiệu bất thường, cảnh báo trên hệ thống để các sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có).

“Trường hợp phát hiện có hiện tượng, dấu hiệu tác động vào dữ liệu, thiết bị DAT để gian lận trong dạy thực hành lái xe ôtô, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ chủ động chuyển thông tin cho cơ quan Công an xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật,” ông Thống nói./.

Việt Hùng (Vietnam+)