Cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Nhiều chính sách được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam qua đó, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
(TTXVN/ Vietnam+)