Da giai ngan hon 15.600 ty dong giai phong mat bang san bay Long Thanh hinh anh 1Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 6/2022, Đồng Nai đã giải ngân được hơn 15.600 tỷ đồng trong dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành (gọi chung là giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành). Số vốn giải ngân đạt gần 70% tổng nguồn vốn bố trí cho dự án.

Vốn giải ngân nêu trên chủ yếu được dùng để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hàng nghìn hộ và xây dựng khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước xây dựng sân bay Long Thành.

Dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2018 với tổng số vốn hơn 22.800 ngàn tỷ đồng và đã được bố trí đủ vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2018-2021.

Nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân là gần 18.000 tỷ đồng, vốn xây dựng hạ tầng các khu tái định cư hơn 4.000 tỷ đồng.

[Xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành]

Số tiền còn lại được chi cho việc tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Hơn 3 năm qua, ngành chức năng Đồng Nai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn Trung ương cấp.

Tuy nhiên, do sân bay Long Thành là dự án có quy mô rất lớn, phải thu hồi 5.000 ha đất nên có rất nhiều hồ sơ, thủ tục cần giải quyết, điều này gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn.

Từ năm 2022, do nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã hết hạn giải ngân nên Đồng Nai đề xuất Chính phủ chấp thuận cho tỉnh tạm ứng nguồn vốn đã bố trí để tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân vùng dự án./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)