Nguyên liệu của nhà máy thép Dana-Ý. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Kết luận của Lãnh đạo thành phố về thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với hoạt động sản xuất thép của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý và Công ty Cổ phần thép DANA-UC tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Qua đó, thành phố đồng ý cho hai công ty trên tổ chức sản xuất thép trở lại từ ngày 26/3/2018, để xử lý những tồn tại liên quan của doanh nghiệp và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

[Đà Nẵng chấm dứt hoạt động của 2 nhà máy thép gây ô nhiễm]


Trong thời gian này, cùng với việc tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu hai công ty trên không thực hiện việc mở rộng sản xuất, không giao kết hợp đồng mua nguyên vật liệu và phế liệu để sản xuất thép.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang và Ủy ban Nhân dân xã Hòa Liên tiếp tục tập trung thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất thép của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý và Công ty Cổ phần thép DANA-UC tại xã Hòa Liên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định để hủy bỏ chủ trương quy hoạch, di dời, giải tỏa khu vực lân cận hai công ty tại xã Hòa Liên. Đồng thời, chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất tại khu vực hai công ty và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét trong tháng 5/2018.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tư pháp trong thời gian không quá 6 tháng, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phương án dừng hoạt động sản xuất thép của hai công ty và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua./.