Đà Nẵng - Đầu tàu, trung tâm kinh tế-xã hội của miền Trung, Tây Nguyên

47 năm sau Ngày giải phóng, thành phố Đà Nẵng - đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đã có những bước phát triển vượt bậc, là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển của của miền Trung-Tây Nguyên.
(TTXVN/Vietnam+)