Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn khẩn trương triển khai biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đề nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra, rà soát tất cả cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, trong đó lưu ý nhóm, lớp độc lập tư thục.

Trong quá trình kiểm tra, nếu cơ sở giáo dục mầm non nào không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện chỉ đạo, phối hợp, đề nghị xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập theo quy định.

Phòng cũng phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em; công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến tổ dân phố, thôn về cơ sở được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, lớp.

Trong quá trình kiểm tra các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nếu phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để tiến hành hoạt động trái pháp luật, thực hiện hành vi thương mại hóa hoạt động giáo dục, vụ lợi, không đúng với mục tiêu đề án hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phối hợp cơ quan chức năng xử phạt theo quy định.

Cùng với đó, thiết lập đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ và vi phạm khác. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục mầm non có kế hoạch lắp đặt hệ thống camera tại các vị trí bếp ăn, phòng sinh hoạt, sân chơi của trẻ và được kết nối trực tuyến, liên tục để cha mẹ trẻ, cơ quan chức năng quan sát được.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thường xuyên rà soát kỹ toàn bộ đội ngũ giáo viên trong những trường mầm non tư thục và nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn nhằm đảm bảo bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ chủ trường, quản lý, giáo viên và nhân viên.

Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát tất cả các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn, trong đó lưu ý nhóm, lớp độc lập tư thục từ 7 trẻ trở xuống. Nếu cơ sở nào không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định, Ủy ban Nhân dân xã, phường sẽ xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép thành lập.

Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã, phường xây dựng kế hoạch quản lý các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn xã, phường. Định kỳ hàng quý, Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức họp giao ban với các chủ nhóm để nắm bắt tình hình hoạt động, qua đó trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất để có hướng giải quyết, giúp đỡ...

Trong cuộc họp giao ban đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức ký cam kết với chủ các nhóm, lớp về nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần; chỉ đạo các tổ trưởng dân phố, trưởng thôn phát hiện những nhóm lớp mới phát sinh, tự phát và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, phường.

[Chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười bị cấm đi khỏi nơi cư trú]

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã, phường công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến tổ dân phố, thôn về các nhóm, lớp tư thục độc lập đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để cha mẹ trẻ biết, lựa chọn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối nghiêm cấm hành vi, lời nói xâm phạm nhân phẩm, thân thể của trẻ dưới mọi hình thức; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian được gửi tại cơ sở giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, công khai thường xuyên thực đơn, chế độ ăn hàng ngày của trẻ để cha mẹ trẻ cùng giám sát; nghiêm cấm việc xâm phạm tiền ăn của trẻ, đảm bảo trẻ được ăn đầy đủ định suất, định lượng và khẩu phần ăn trong ngày tại cơ sở giáo dục mầm non theo đúng mức tiền ăn của cha mẹ trẻ đóng góp.../.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN/Vietnam+)