Da Nang phan dau tro thanh thanh pho cong nghiep truoc 2020 hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được và thống nhất cao với kế hoạch chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Thành ủy đề ra, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh dự báo tình hình cuối năm còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Đà Nẵng cần tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về những thuận lợi, thời cơ cũng như những thách thức ảnh hưởng đến thành phố.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Đà Nẵng trong thời kỳ mới, phát huy tối đa tiềm lực sẵn có phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020.

Ông Lê Hồng Anh mong muốn Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, sớm hình thành những trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế... Thành phố cũng cần tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư để đóng mới những đội tàu cá có công suất lớn, tập trung xây dựng và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới vào thời điểm trước năm 2020.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần tập trung phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn, qua đó góp phần cùng với nhân dân cả nước làm tốt và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng đề nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng gắn với cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh và làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Thành phố đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận 75-KL/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Các chỉ tiêu chủ yếu như GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2013; sản xuất công nghiệp ổn định, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ tiếp tục được chú trọng; việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai theo kế hoạch.

Thành ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục triển khai các nội dung tại Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị trên lĩnh vực kinh tế, gắn với Đề án tổng thể tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong "Năm doanh nghiệp 2014" và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, tranh thủ nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ ngư dân...

Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế ưu đãi đặc thủ về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng trong năm 2014 để có thể triển khai thực hiện từ năm 2015, qua đó tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò động lực đối với cả vùng và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)