Đại hội Ban quy ước đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ

Ngày 6/9, Đại hội đại biểu Ban quy ước đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ lần 5 và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban quy ước đã diễn ra.
Ngày 6/9, tại Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đại biểu Ban quy ước đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2010-2015) và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban quy ước đã diễn ra.

Đại hội đại biểu Ban quy ước Cao Đài thành phố Cần Thơ lần thứ 5 đề ra phương hướng hành đạo nhiệm kỳ 2010-2015 là xây dựng, củng cố nội bộ theo nguyên tắc “Dĩ đức phục nhân, chí công vô tư;” nâng cao trình độ văn hóa, giáo lý cho chức sắc, chức việc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo; phòng chống lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động chống phá cách mạng, gây chia rẽ tôn giáo...

Thành phố Cần Thơ hiện có 6 hệ phái Cao Đài đã được công nhận pháp nhân. Ban quy ước đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ là tổ chức đoàn kết “phụng đạo yêu nước” hợp nhất của 6 phái cao đài trong thành phố Cần Thơ để giữ vững chân truyền “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhất” phổ hóa chúng sinh, giáo dân vi thiện, tu hành chân chính, lập bồi công đức, gắn bó làm lợi lạc cho quê hương đất nước.

Nhiệm kỳ qua, Ban quy ước Cao Đài cùng các họ đạo trong thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, phụng đạo yêu nước, tăng cường hợp nhất, tập trung đổi mới hoạt động liên giao hành đạo vì lợi ích phục vụ nhân sinh, phục vụ đạo pháp, dân tộc giữ gìn và phát triển cơ đạo Cao Đài.

Một trong những hoạt động nổi bật của Ban quy ước là tổ chức vận động các Nhà Đàn, các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh... và toàn thể tín đồ thể hiện tình tương thân tương ái ra sức đóng góp tốt cho các họat động từ thiện nhân đạo, trong đó duy trì tốt các phòng thuốc Nam khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi cứu trợ kịp thời cho gia đình gặp hoạn nạn, thiên tai; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các họ đạo đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương với tổng số tiền trên 3 tỷ 250 triệu đồng.

Toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ trong Ban quy ước hành đạo theo đúng nghi thức tôn giáo, đúng qui định của Nhà nước, chấp hành tốt Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và Hiến chương của Hội Thánh đồng thời tham gia sinh họat, học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các phong trào của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo.”

Ban quy ước cũng đã mở 10 lớp giáo lý hạnh đường cho chức sắc, chức việc về giáo lý căn bản, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, lồng ghép Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào các chương trình đạo sự đạt hiệu quả tốt đẹp.

Đại hội đã hiệp thương, suy cử 9 vị vào Ban quy ước nhiệm kỳ 2010-2015, suy cử ông Lương Hữu Phước tái cử Trưởng Ban quy ước ./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục