Chiều 4/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tổ chức buổi họp báo, công bố kết quả Đại hội.

Báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) Hoàng Thị Lề cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra từ ngày 2-4/12.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước,” Đại hội đã đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

1.592 đại biểu là những người con ưu tú của các dân tộc đang sinh sống trên mọi miền đất nước đã về dự Đại hội. Đại hội đã cử đoàn đại biểu đủ 54 dân tộc anh em dâng hương tại Đền thờ các vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công lao dựng nước, giữ nước.

Các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã dày công cùng với Đảng ta xây đắp khối đại đoàn kết các dân tộc.

[Thông qua Quyết tâm thư Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II]

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, vừa mang tính chiến lược, vừa cụ thể, sát thực tiễn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc.

Đại hội đã tôn vinh, biểu dương 38 tập thể, 58 cá nhân lập thành tích xuất sắc, được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sức lan tỏa, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với quân, dân cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo chính trị. Các ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất nhận định 10 năm qua, dưới sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã có bước phát triển mới, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, các thiết chế văn hóa được đầu tư, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh…

Đó là những nhân tố quan trọng để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, cùng với cả nước hội nhập, phát triển. Đại hội đã thống nhất ý chí hành động cho hơn 1,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số qua Quyết tâm thư.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, sau Đại hội, Ủy ban Dân tộc đã thông báo đến các trưởng đoàn ở các tỉnh, thành phố có hoạt động chào mừng thành công Đại hội, đồng thời, thông báo kết quả Đại hội đến đồng bào dân tộc trong tỉnh./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)