Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 20/1, sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, 1.510 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn.

Sáng mai (21/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến ngày 28/1./.