Ngày 28/8 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 người và bầu ông Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Năm năm qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra. 

Nổi bật là Bộ Tài chính đã có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý tài chính ngân sách, xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN.

“Đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối ngân sách Nhà nước, các vấn đề an sinh xã hội, nhưng Bộ Tài chính đã đi tiên phong trong đề xuất các chính sách tài chính, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế mà trực tiếp là hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân,” Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

[Chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước]

Nhận định nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hiệu quả truyền thống đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng sẽ nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, tin tưởng của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ để lãnh đạo, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Tài chính để cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV bằng các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được các kết quả nổi bật.

Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát phục vụ tăng trưởng kinh tế; tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp Tài chính, ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, điều hành thu, chi ngân sách quyết liệt, chủ động; kiểm soát chặt bội chi ngân sách Nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, tạo dư địa lớn cho chính sách tài khóa.

Trong 8 năm liền, Bộ Tài chính dẫn đầu khối các Bộ, ngành về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh; triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thời gian nộp thuế giảm được 300 giờ; thông quan hàng hóa qua luồng xanh chỉ từ 1- 3 giây.

Dai hoi Dang bo Bo Tai chinh: De ra 5 giai phap dot pha hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/8/2020. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Công tác sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được ưu tiên, chú trọng. Đến tháng 3/2020, toàn ngành đã sắp xếp cắt giảm được hơn 5.000 đầu mối từ cấp trung ương đến địa phương, giảm hơn 6.000 biên chế, đạt 8,7% so với năm 2015.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã thực hiện tốt các công việc trong bổ nhiệm, quy hoạch, điều động nhân sự cơ quan theo chủ trương của Ban Cán sự Đảng. Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ của tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đạt tín nhiệm rất cao. Đội ngũ cán bộ đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã có sự phối hợp, phân công trách nhiệm giữa thanh tra, kiểm tra của cơ quan với kiểm tra, giám sát của Đảng. Cán bộ, đảng viên trong Bộ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định về kiểm tra giám sát.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, điều hành công việc theo nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ; đề cao vai trò trách nhiệm của thường trực, thường vụ, các cấp ủy Đảng.

Đồng thời, mục tiêu đặt ra là tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng với thủ trưởng chuyên môn các cấp, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng, chú trọng xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề; lựa chọn vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Để hoàn thành những mục tiêu này, Đại hội đề ra 5 giải pháp đột phá, đáng chú ý là việc đưa ra giải pháp củng cố tiềm lực, nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia trên cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và thị trường tài chính; phát huy tiềm lực tài chính dân cư và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)