Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam: Cầu nối với cộng đồng điện ảnh quốc tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định gần 70 năm qua, nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh, phát triển không ngừng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Ngày 21/9, Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) đã diễn tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu đến từ các Chi hội Điện ảnh trong cả nước.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định gần 70 năm qua, nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh, phát triển không ngừng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của xã hội. Nghị quyết số 33-NQ/TW (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển  văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;” Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới,” cùng nhiều văn kiện, chiến lược của Đảng, Nhà nước đã nhất quán xác định vai trò quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển văn hóa, nghệ thuật giai đoạn tới.

“Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành tại Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định hệ thống các giải pháp quan trọng nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, có uy tín quốc tế với ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, giáo dục, thẩm mỹ theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Nhiệm kỳ tới của Hội Điện ảnh Việt Nam cũng là giai đoạn tổng kết 50 năm chặng đường văn học nghệ thuật Việt Nam từ khi đất nước thống nhất, 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Trung ương.

[Ba nhà làm phim Việt tham gia bàn tròn với các đạo diễn ĐNA]

Phó Thủ tướng hy vọng Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công tác đóng góp xây dựng chính sách, phản biện xã hội, nhằm tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho phát triển điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nói chung và rộng hơn là phát triển đất nước.

Hội Điện ảnh Việt Nam cũng sẽ tiếp tục là cầu nối không thể thiếu với các hội, tổ chức và với cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, trực tiếp là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp chính quyền, địa phương quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để Hội Điện ảnh, ngành Điện ảnh hoàn thành sứ mệnh cao cả; để các nghệ sỹ điện ảnh, phim truyền hình nói riêng bằng tài năng, trách nhiệm, tình yêu nghệ thuật sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm hay, hấp dẫn, có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao, góp phần quan trọng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2020-2025) là tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển với mục tiêu xây dựng Điện ảnh Việt Nam theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Nhiệm kỳ VIII của Hội Điện ảnh Việt Nam đã thể hiện được vai trò trong nhiều hoạt động. Hội bảo vệ quyền lợi hội viên với việc kiến nghị Bộ đề xuất với Chính phủ xem xét nâng mức quy đổi giá trị giải thưởng Cánh diều Vàng từ 1/2 lên mức 2/3 giá trị giải Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim quốc gia, để nghệ sỹ đỡ thiệt thòi khi xét tặng danh hiệu; đồng hành cùng với các nghệ sỹ Hãng Phim truyện Việt Nam kiến nghị với các cấp tháo gỡ việc cổ phần hóa không hiệu quả. Hội đã tiến hành mở nhiều trại sáng tác, trại tập huấn nghề nghiệp để thúc đẩy hoạt động sáng tác.

Từ năm 2015 đến tháng Bảy vừa qua, Hội đã đầu tư 1.313 kịch bản ở các thể loại với tổng số tiền 15,526 tỷ đồng...

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX; báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhiệm kỳ VIII...

Đại hội đã bầu ra 15 thành viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ khóa IX. Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội tới khi Ban chấp hành khóa mới bầu ra người kế nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục