Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thắng lợi giải phóng dân tộc vĩ đại nhất

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh là thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do.
(TTXVN/Vietnam+)