Dang bo Khoi cac co quan TW: 4 dot pha trong hoc, lam theo guong Bac hinh anh 1Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, nhiều năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai chỉ thị.

Trên cơ sở lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, từng đảng viên làm chủ thể để triển khai thực hiện, lấy việc nâng cao đạo đức công vụ là khâu đột phá, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực.

Đảng bộ Khối xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

[Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 5 bài học về xây dựng đảng]

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết Đảng ủy Khối đã lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), đó là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt là trong hai năm gần đây, trong toàn Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều mô hình mới với cách làm thiết thực, sáng tạo, mang lại kết quả nhất định trong công việc, trong phục vụ nhân dân và trong công tác tham mưu về chủ chương, chính sách. Có thể kể tới như Đảng bộ Quân đội có nhiều sáng tạo để lan tỏa tinh thần học Bác trong toàn quân. Cách thức tuyên truyền Chỉ thị 05 trong hệ thống báo chí quân đội có nhiều đổi mới, nếu như trước đây mỗi tháng kể một câu chuyện về Bác Hồ thì giờ mỗi ngày học tập và làm theo một hình mẫu về Bác Hồ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: "Hiện nay chúng tôi đã biên soạn được 366 lời dạy của Bác Hồ với chuyên đề “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Cách làm không phải trong nội bộ mà công khai, tuyên truyền mạnh mẽ trên phương tiện báo chí, nhất là trên kênh truyền hình quốc phòng. Chúng tôi xây dựng sân khấu hóa để tuyên truyền, đưa file lên mạng để quân đội, nhân dân cùng tham gia, cùng tìm hiểu về lời dạy của Bác ngày này năm xưa.

Hướng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam Phạm Việt Dũng cho biết, các kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và lực lượng tham gia dây chuyền bảo đảm hoạt động bay đã chủ động đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác phối hợp bảo vệ vùng trời lãnh thổ Việt Nam và nâng cao năng lực điều hành bay an toàn của Tổng Công ty. Liên tục trong những năm qua, sản lượng điều hành bay hàng năm đều vượt mức kế hoạch và tăng cao so với năm trước.

Nói về cách làm sáng tạo của đơn vị mình, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng cho biết, khác với các năm trước, các chuyên đề chỉ được báo cáo trong tổ chức đảng, hiện nay đã mở rộng ra toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị. Nếu như sinh hoạt chi bộ trước đây được cho là hình thức, khô khan, tẻ nhạt, ít nội dung thì việc sinh hoạt Đảng như hiện nay ở Thanh tra Bộ đang được cán bộ, công chức và người lao động chờ đợi như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Điều đặc biệt ở các chuyên đề, các báo cáo viên không chỉ trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mà còn gắn chặt với các vấn đề thực tiễn công tác thanh tra diễn ra hàng ngày ở Thanh tra Bộ.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng cho biết Đảng ủy Khối xác định thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị; thực hiện 4 nội dung đột phá, trọng tâm là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và trong xã hội với phương châm: “lấy cái đẹp dẹp cái xấu;” tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII./.


Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)