Dang bo Khoi cac co quan TW tuyen duong tap the, ca nhan xuat sac hinh anh 1Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các cá nhân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 1/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng; gặp mặt cán bộ chuyên trách công tác đảng và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010-2015 của Đảng bộ Khối.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 85 năm các ngành xây dựng Đảng: Ngành Tuyên giáo (1/8), ngành Tổ chức (14/10) ngành Dân vận (15/10), ngành Văn phòng cấp ủy (18/10); 67 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng (16/10) và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11).

Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương đã có đội ngũ cán bộ, đảng viên hùng hậu với hơn 63.000 đảng viên và 680.000 quần chúng ở 63 đảng bộ trực thuộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trung kiên, mưu trí, dũng cảm, có nhiều đóng góp quan trọng và là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp nối truyền thống, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp tốt với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, năng lực quản lý, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng và trực tiếp vào thành tựu kinh tế-xã hội của cả nước.

Các ban xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng đã vượt qua những khó khăn về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu, phục vụ để các cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối biểu dương 149 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Đây là những tập thể, cá nhân điển hình được các đảng bộ công nhận, suy tôn, có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có tác động quan trọng và trực tiếp tới sự phát triển của hệ thống chính trị và cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ghi nhận và biểu dương sự đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối, đặc biệt là các tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Đảng ủy Khối mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt và xử lý diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương...

Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Các đảng bộ thường xuyên quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách công tác đảng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với giao nhiệm vụ, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)