Dang Cong san Trung Quoc tiep tuc nang cao cong tac tuan thi hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân hoa xã)

Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 26/5 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị đánh giá về 2 văn bản liên quan công tác tuần thị gồm “Quyết định sửa đổi Điều lệ về công tác Tuần thị” và “Báo cáo chuyên đề về tình hình tuần thị đối với các đơn vị liên quan công tác chính trị tư tưởng của Trung ương.”

Nghị quyết của hội nghị nhấn mạnh công tác tuần thị là một biện pháp then chốt trong chính sách “trị Đảng nghiêm minh toàn diện”, góp phần xử lý hiệu quả cả bề nổi và gốc rễ của các vấn đề. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới cần tiếp tục đi sâu thực hiện công tác tuần thị và phát huy vai trò “trị cả gốc lẫn ngọn” của công tác này.

“Điều lệ về công tác Tuần thị” sửa đổi là sự tổng kết những thành quả sáng tạo mới nhất trong thực tiễn công tác tuần thị, quy định rõ ràng về công tác tuần thị với mức độ bao trùm toàn diện đối với các cơ quan trung ương, chính quyền cấp thành phố, huyện/quận và tuần thị trong một nhiệm kỳ.

[Trung Quốc kết án tù giam cựu Thị trưởng thành phố Tế Nam]

Đảng uỷ các cấp cần nghiêm túc học tập, tuyên truyền và quán triệt “Điều lệ.” Các cán bộ lãnh đạo cần phải phát huy vai trò “thiểu số quan trọng”, hiểu biết sâu sắc về tinh thần của “Điều lệ”, tự giác chấp hành sự giám sát, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương làm việc theo nguyên tắc và sử dụng quyền lực theo chế độ.

Bên cạnh đó, chính trị tư tưởng là một công tác hết sức quan trọng của Đảng, các đơn vị tuyên truyền, văn hoá và báo chí đã và đang trải qua cuộc “kiểm tra sức khoẻ” toàn diện về chính trị thông qua hoạt động tuần thị kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Hoạt động này đã góp phần nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng, thúc đẩy công tác xây dựng mặt trận chính trị tư tưởng và đẩy mạnh công tác “trị Đảng nghiêm minh toàn diện” trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Hội nghị nhấn mạnh tổ chức Đảng các cấp, Đảng viên và cán bộ lãnh đạo cần kiên quyết bảo vệ quyền lực và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc “với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”, phải có niềm tin vào đường lối, chính sách, hệ thống và văn hoá của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đồng thời nắm chắc các định hướng về chính trị, giá trị và dư luận.

Thông cáo của hội nghị cũng yêu cầu nâng cao năng lực tuyên truyền, dẫn dắt, ảnh hưởng và tính tin cậy của dòng tư tưởng chủ lưu; tạo dựng môi trường tư tưởng và dư luận tích cực để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Công sản Trung Quốc sắp diễn ra trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)