Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện với chương trình và chất lượng đúng yêu cầu.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát ảnh 1Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng triển khai công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt.

Nội dung trên được đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thông tin tại Hội nghị Sơ kết Công tác Kiểm tra, Giám sát và Kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ngày 7/10.

[Xây dựng quy định kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức Đoàn]

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/1 của Ban Thường vụ về triển khai: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện với chương trình và chất lượng đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối cũng có nhiều đổi mới, sâu sát và hướng về cơ sở.

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và được giao. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh.

Ủy ban Kiểm tra cũng quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát (cụ thể, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 27 tổ chức đảng trực thuộc; Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 3560 tổ chức đảng và 13.690 đảng viên). Trên cơ sở, việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan.

Nhiều điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện. Cụ thể, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/1 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.”

Năm 2023 cũng được xác định là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tăng cường kiểm tra, giám sát theo chương trình và làm việc, nắm bắt, giám sát thường xuyên đối với cơ sở.

Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cũng yêu cầu một số đảng ủy trực thuộc tự kiểm tra để mở rộng đối tượng kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng với tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam cho biết kết quả đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát ảnh 2Hội nghị Sơ kết Công tác Kiểm tra, Giám sát và Kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ngày 7/10. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh trên cơ sở dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013, các đại biểu dự hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận các vấn đề và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Hai là tiếp tục rà soát, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ ba là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, chú trọng phân cấp quản lý cán bộ, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt phải thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị.

Bốn là chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.  Đơn, thư khiếu nại, tố cáo phải giải quyết kịp thời theo quy định của Đảng. Những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị cần được xem xét có biện pháp xử lý, từ đó đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy và úy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng thực hiện.

Thứ năm là kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết về kiểm tra, giám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục