Chiều nay, thí sinh đã hoàn tất bài thi môn Ngoại ngữ, môn thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đề thi được thí sinh đánh giá không quá khó.

Dưới đây là đáp án tham khảo đề thi:

Đáp án tham khảo môn Ngoại ngữ, trang 1. (Nguồn: Tuyensinh24/7)

Đáp án tham khảo môn Ngoại ngữ, trang 2. (Nguồn: Tuyensinh24/7)