Để chuẩn bị thành lập trường Đại học Kiên Giang vào năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí khoản kinh phí khoảng 15 triệu USD để đào tạo nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực gồm đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi đáp ứng nhu cầu giảng dạy và đào tạo của trường.

Thông tin trên được ông Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố.

Trường Đại học Thủy sản Nha Trang được giao triển khai thực hiện đề án này, tuyển chọn đối tượng đào tạo từ nguồn cán bộ của tỉnh Kiên Giang và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2012.

Dự kiến, năm 2013, trường Đại học Kiên Giang bắt đầu tuyển sinh đào tạo đa ngành, trình độ từ cao đẳng đến đại học.

Ngoài ra, sau khi thành lập đi vào hoạt động, trường Đại học Kiên Giang được Bộ cho phép tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp đến năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng và khắc phục một bước về thiếu hụt nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực ngành nghề là du lịch, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu.

Trường thành lập trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Thủy sản Nha Trang tại Kiên Giang, trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật và trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang.

Trường Đại học Kiên Giang thành lập theo hướng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ của Trường do tỉnh bố trí và quản lý.

Từ nay đến năm 2015, đầu tư khoảng 1.650 tỷ đồng theo kế hoạch và tỉnh Kiên Giang để xây dựng trường Đại học Kiên Giang./.

Lê Huy Hải (TTXVN)