Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đầu tư 8.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Trong tổng số vốn đề xuất có 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển của ngân sách nhà nước, còn lại là vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tổ chức tại Hà Nội, trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước chiều 19/7.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Thành Hưng, mục tiêu đầu tư của Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 là đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên cả ba lĩnh vực gồm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin.

Việc đầu tư trên cơ sở ưu tiên lựa chọn mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm, có tính liên vùng hoặc liên ngành, có ảnh hưởng lan tỏa; đầu tư tập trung, không chồng chéo, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có nhằm tối ưu hóa hệ thống và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chương trình tập trung đầu tư vào những nội dung: Các hệ thống thông tin quốc gia; cơ sở dữ liệu quan trọng quốc gia; cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống kết nối thông tin trực tuyến thuộc nền tảng Chính phủ điện tử; các dự án đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương đáp ứng yêu cầu về kiến trúc Chính phủ điện tử, đảm bảo an toàn, bảo mật, kết nối liên thông giữa các địa phương và Trung ương.

Chương trình cũng sẽ đầu tư cho các dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng, giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn thông tin; phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho các khu công nghệ thông tin tập trung tại các địa phương lợi thế, vùng kinh tế trọng điểm./.