Day manh dau tranh phan bac cac thong tin, quan diem sai trai hinh anh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 28/11, tại Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm 2018 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam Bộ.

Trong sáu tháng cuối năm 2018, công tác tuyên giáo khu vực Đông Nam Bộ đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về những vấn đề bức xúc nổi cộm diễn ra trên địa bàn để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời...

Tại buổi làm việc, đại diện Ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam Bộ nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

[Tổng Bí thư: Ngành tuyên giáo tuyệt đối không được dao động, mơ hồ]

Ông Thái Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai - nhấn mạnh để làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, giải quyết kịp thời những vấn đề "nóng," Ban Tuyên giáo Trung ương cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn cụ thể, giúp các địa phương có định hướng cụ thể nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, không đúng.

Các đại biểu cho rằng trong công tác tuyên giáo, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện cần được trang bị các kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng. Trước những thông tin sai lệch trên internet, trong đó có mạng xã hội, đảng viên cần có thái độ phản bác, góp phần để dư luận xã hội hiểu đúng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá công tác tuyên giáo của các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác tuyên giáo tại các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, chủ động đi trước, mở đường thông tin...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam Bộ cần nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, mở rộng các đối tượng học nghị quyết theo hình thức trực tuyến tới cấp xã; nâng cao ý thức kỷ luật trong học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên, chất lượng giảng viên ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo; đổi mới việc học tập nghị quyết...; đồng thời tăng cường đưa những thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, coi những thông tin tích cực là dòng chủ lưu, chủ đạo trong công tác tuyên truyền, không để những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch có cơ hội lan truyền trên mạng Internet.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý về việc rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí. Cơ quan báo chí nào thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, viết sai sự thật sẽ bị xử lý, xử phạt theo đúng quy định của pháp luật./.

Lê Xuân (TTXVN/Vietnam+)