Năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học trong cả nước, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ duy trì, củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học-chống mù chữ, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, để đảm bảo không xảy ra tình trạng học sinh học quá sức, quá tải khi học 2 buổi/ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả hiệu trưởng các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời lượng.

Theo đó, các trường sẽ dạy học theo kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp theo quy định, thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập, giúp đỡ học sinh yếu vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập,... tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài tập ngay tại lớp.

Đối với những trường ở vùng khó khăn, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không thêm nội dung dạy học, chủ yếu nhằm tạo điều kiện cho học sinh đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Về thời lượng, các trường đảm bảo không tổ chức dạy học quá 7 tiết/ngày.

Việc học 2 buổi/ngày và không tăng nội dung, chỉ đi sâu vào phương pháp dạy sẽ không gây quá tải cho học sinh nhằm giảm áp lực học, giúp cho trẻ có thời gian đầu tư cho các hoạt động ngoại khóa như múa, hát, họa.../.

(TTXVN/Vietnam+)