Đẩy mạnh phòng ngừa hoạt động gian lận trên thị trường chứng khoán

Nhằm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển thị trường trung và dài hạn, ngành Chứng khoán dự kiến triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương. (Ảnh: Vietnam+)
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương. (Ảnh: Vietnam+)

Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hiểu biết pháp luật, hoạt động của thị trường chứng khoán, góp phần giúp công chúng đầu tư có kiến thức, thông tin phòng ngừa các hoạt động gian lận trên thị trường chứng khoán và trên không gian mạng là một trong nhữnv nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong năm 2024 được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nêu ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024,” ngày 28/2.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều thách thức, khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán trong năm 2023 có sự khởi sắc. Thị trường tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trong nền kinh tế với tổng giá trị huy động đạt gần 418.300 tỷ đồng và tăng 33,5% so với năm 2022.

Bước sang năm 2024, môi trường kinh tế trong và ngoài nước dự báo tiếp tục đối diện với các khó khăn, diễn biến phức tạp khi tăng trưởng của kinh tế thế giới được dự báo vẫn còn yếu trong ngắn hạn. Điểm sáng là dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục ở mức cao hơn các khu vực khác.

Nhằm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2024, ngành Chứng khoán dự kiến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, toàn ngành sẽ quyết liệt triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Bà Vũ Thị Chân Phương khẳng định công tác quản lý điều hành thị trường chứng khoán hướng tới đảm bảo an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, ngành tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài, hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán đồng thời hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp thông qua triển khai công bố thông tin một đầu mối, cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và hoạt động lành mạnh của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản lý giám sát.

Đặc biệt, thị trường sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa thông qua các chính sách khuyến khích các hoạt động chào bán, phát hành ra công chúng và gắn chào bán ra công chúng lần đầu với niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Theo đó, hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ được nâng cao năng lực và an toàn tài chính, thông qua hoạt động tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán sẽ đẩy mạnh quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục