Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ XIV (khóa VIII).

Hội nghị nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.

Trong kết quả các mặt toàn diện về kinh tế-chính trị-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ, thể hiện vai trò rõ rệt, sự nỗ lực không ngừng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

6 tháng đầu năm 2019, kết quả các mặt công tác Mặt trận tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung, nổi bật, xoay quanh các hoạt động trọng tâm chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, với không khí thi đua sôi nổi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được đảm bảo chặt chẽ và kịp thời, đúng tiến độ, quán triệt đầy đủ theo yêu cầu Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Công văn số 1115/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên.

6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm toàn hệ thống Mặt trận khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; tập trung quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường lực lượng và giải pháp để thực hiện thành công Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, thể hiện tinh thần, quan điểm xuyên suốt: quyết tâm, quyết liệt để công tác Mặt trận ngày càng đi vào thực chất theo hướng gần dân, sát dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đối thoại với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo]

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh, thời gian qua, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận đạt kết quả tích cực.

Mối quan hệ công tác giữa Trung ương và địa phương, giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trở nên chặt chẽ hơn. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời, đổi mới, chất lượng, đúng tiến độ.

Công tác Mặt trận được triển khai thực hiện rõ trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả nổi bật.

Theo đó, thông qua tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân, tổ chức các diễn đàn để nhân dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; chủ động tham gia các hoạt động, các lễ kỷ niệm của đồng bào dân tộc thiểu số, của các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng niềm tin và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)