Ngày 10/4, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hậu Giang họp đột xuất để nghe Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Khả Đoàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị Chi bộ Thanh tra tỉnh kiểm điểm ông Đoàn theo quy định của điều lệ Đảng.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ông Đoàn chấp hành chưa nghiêm Thông tư 11 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, công chức nếu đề nghị bổ sung thông tin hồ sơ cá nhân phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan quản lý công chức.

Trong trường hợp này, cơ quan quản lý của ông Đoàn là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, khi đăng ký lại giấy khai sinh, ông Đoàn chưa nộp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ cá nhân theo Thông tư 01 của Bộ Tư pháp.

Khi được cấp lại giấy khai sinh vào ngày 9/9/2011 (từ 30/6/1955 thành 28/5/1958), từ giấy khai sinh này ông Đoàn xin điều chỉnh hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp đại học,... khác với lý lịch Đảng viên nhưng ông Đoàn không làm đơn gởi đến cấp ủy cơ sở để đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp giải quyết.

“Việc làm của ông Đoàn làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Ông Đoàn đã sử dụng các giấy tờ sinh ngày 30/6/1955 gần 37 năm qua, nay lại xin điều chỉnh giảm đi gần 3 tuổi trong thời điểm gần đến tuổi nghỉ hưu, gây dư luận không tốt trong nội bộ, dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tổ chức và uy tín cá nhân” - kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận định.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã thông báo nghỉ hưu đối với ông Đoàn sinh ngày 30/6/1955, kể từ ngày 1/7 ông sẽ nghỉ hưu theo quy định. Từ những vi phạm trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị Chi bộ Thanh tra tỉnh kiểm điểm ông Đoàn theo quy định của điều lệ Đảng.

Nếu ông Đoàn cho rằng kết luận này chưa thuyết phục có quyền kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, ông Nguyễn Văn Y, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2011 ông Đoàn đăng ký lại khai sinh, theo đó ngày tháng năm sinh từ 30/6/1955 điều chỉnh thành 28/5/1958 và Ủy ban Nhân dân xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) cấp lại ngày 9/9/2011.

Ông Đoàn đã dùng giấy khai sinh này điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh trong các loại giấy tờ... Tháng 5/2012 ông Đoàn gửi đơn đề nghị Chi bộ Thanh tra tỉnh xin điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ Đảng viên, hồ sơ công chức và bảo hiểm xã hội.

Thanh tra tỉnh có công văn đề nghị điều chỉnh theo nguyện vọng của ông Đoàn nhưng chưa được đồng ý. Sau đó, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thẩm tra lại việc đăng ký khai sinh của ông Đoàn và phát hiện có sai sót.

Tháng 11/2014, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh thu hồi và hủy bỏ giấy khai sinh của ông Đoàn, đến tháng 12/2014 Ủy ban Nhân dân xã Kim Nỗ cho ông Đoàn đăng ký lại khai sinh với ngày 28/5/1958.

Được cấp lại giấy khai sinh, ông Đoàn gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục xin điều chỉnh hồ sơ công chức, tuy nhiên Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận chưa có cơ sở điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Đoàn./.