DIC Group làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thanh tra

Để tránh tâm lý hoang mang của các cổ đông khi tiếp nhận thông tin về Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa, DIC Group đã chủ động làm rõ một số nội dung liên quan.
DIC Group làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thanh tra ảnh 1(Nguồn: DIC)

Trong phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) - mã chứng khoán DIG giảm kịch sàn ngay từ đầu giờ với giá trị giao dịch 12.600 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, vốn hóa của DIC Group đã rơi xuống dưới 7.700 tỷ đồng, giảm đến 87% so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 1/2022.

Sự sụt giảm này được xem là phản ứng tức thời khi thông tin về Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển DIC được công bố và nhanh chóng lan tỏa.

Thông tin tới các cổ đông, DIC khẳng định đây là hoạt động rất bình thường của Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, để tránh tâm lý hoang mang của các cổ đông khi tiếp nhận thông tin, DIC Group đã chủ động làm rõ một số nội dung liên quan. 

Theo diễn giải của doanh nghiệp này, về công tác cổ phần hóa, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hiện nay có xuất phát điểm là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1990, sau đó chuyển đổi mô hình thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ du lịch (năm 1993) và Công ty Đầu tư Phát triển-Xây dựng (năm 2001).

Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng đóng tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, phát triển đô thị và kinh doanh dịch vụ du lịch.

[Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2022-2025]

Thực hiện chủ trương và lộ trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Bộ Xây dựng (là đơn vị chủ quản) đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ Công ty Đầu tư phát triển xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tại Quyết định số 237/QĐ-BXD ngày 6/2/2007.

Đây là chủ trương đúng đắn của Nhà nước vì DIC không phải là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, thiết yếu đối với nền kinh tế như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp điện, nước, xăng dầu, quốc phòng,…

Ban chỉ đạo cổ phần hóa DIC đã thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tại Quyết định số 352/QĐ-BCĐ ngày 7/3/2007. Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đa số là nhân sự thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương, DIC Group chỉ có người đại diện vốn tham gia với tư cách cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác cổ phần hóa.

DIC Group làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thanh tra ảnh 2Một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của DIC. (Nguồn: DIC)

Ngày 22/8/2007, Ban chỉ đạo cổ phần hóa có Văn bản số 430/DIC Corp-BCĐ gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển-Xây dựng và ngày 15/10/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ: Công ty Đầu tư Phát triển-Xây dựng.

Tiếp theo, cổ phiếu DIG được chào bán lần đầu ngày 26/11/2007 trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

DIC đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 13/3/2008 và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 23/2/2008. Ngày 18/4/2014, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra xác định vốn nhà nước bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư phát triển-Xây dựng sang Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đã kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Ngày 13/7/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 687/QĐ-BXD về Giá trị vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 13/3/2008 để bàn giao doanh nghiệp nhà nước: Công ty Đầu tư phát triển-xây dựng sang Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Theo DIC Group, việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 1/1/2007, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này theo đúng chủ trương của Chính phủ, theo đúng các quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

Đối với công tác thoái vốn Nhà nước, DIC Group viện dẫn, căn cứ Nghị quyết số 12/NQTW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước có nêu rõ “Trên cơ sở giá trị vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp đã được xác định đầy đủ, hợp lý và theo quy định của pháp luật, khẩn trương bán cổ phần, thoái vốn một cách công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá trên thị trường” và đồng thời “khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Hoàn thiện tiêu chí cổ đông lớn, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản trị để cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp.”

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020. 

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17 tháng 03 năm 2017 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020, DIC thuộc đối tượng doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn và thuộc nhóm các Tổng công ty đến hết 2018 phải thoái hết vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết liệt tổ chức thực hiện thoáivốn theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại Danh mục kèm theo của Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước theo Quyết định này...

Đồng thời, chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hằng năm đã được phê duyệt; bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơnnhưng cần đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch...

Căn cứ chỉ đạo nêu trên tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại DIC ngay trong năm 2017, sớm hơn so với kế hoạch yêu cầu thoái trong năm 2018 theo đúng thẩm quyền, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2017-2020, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết số 12/NQTW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Đến ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã thoái vốn Nhà nước tại DIC, cổ phiếu DIG được bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền thu được từ thoái vốn đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 26/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 39/BXD-QLDN chấp thuận kết quả thoái vốn nhà nước tại DIC, xác nhận số tiền DIC đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp là 2.274.496.752.798 đồng tại Ủy nhiệm chi ngày 14/12/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB theo đúng quy định.

Ngày 6/1/2018, DIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Bộ Xây dựng chính thức không còn là cổ đông tại DIC.

Liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, DIC Group cho biết, thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-KTNN ngày 17/09/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Kế hoạch kiểm toán, Đoàn kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của DIC (niên độ báo cáo tài chính năm 2007 của DIC bắt đầu từ 01/01/2007 đến 12/03/2008).

Như vậy, trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp tại DIC, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính.

Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ cũng tổ chức Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, DIC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà tại Quyết định số 423/QĐ-TTCP ngày 10/03/2011 và đã ban hành Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP ngày 23/02/2012.

Ngoài ra, các bộ đã hướng dẫn, tham gia ý kiến một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ số 343/KL-TTCP như: Văn bản số 232/BTC-CĐKT ngày 10/01/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách ghi nhận doanh thu; Văn bản số 13224/BTC-TCDN ngày 01/10/2012 về việc tham gia ý kiến về một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 18196/BTC-TCDN ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về việc tham gia ý kiến dự thảo bổ sung báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty cổ phần DIC. 

Cùng đó là Báo cáo số 2524/BC-TTCP ngày 09/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và một số đơn vị thành viên;Văn bản số 2659/BXD-KHTC ngày 8/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo kết quả xử lý Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty DIC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an đã điều tra, xác minh làm rõ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP.

DIC Group lý giải, như vậy, các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm toán… và các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn, tham gia ý kiến cũng như điều tra của Cơ quan công an kết luận DIC thực hiện theo đúng quy định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trước đây nên không chỉ riêng DIC mà rất nhiều doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát.

Đây là hoạt động thường kỳ của Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Trong các quá trình thanh tra nêu trên, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Hiện nay, Ban lãnh đạo DIC đang nỗ lực tối đa để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời căn cứ trên thực tế quỹ đất và hiện trạng triển khai đầu tư tại các dự án thì Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; tổ chức ra quân đầu năm với nhiều chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng, ban, bộ phận, Ban quản lý dự án để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Vì vậy, DIC Group khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất và mong muốn cổ đông đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin có chọn lọc, tránh bị ảnh hưởng xáo trộn tiêu cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục