Dien mung 64 nam Ngay thanh lap Dang Nhan dan Cach mang Lao hinh anh 1

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2019), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nội dung bức điện có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay, nhất là sau ba năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

[ĐSQ Việt Nam chúc mừng Ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào]

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua...

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân đã gửi Điện mừng tới Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthon Xayachak và Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã đến chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)