Dieu chinh gia dat phu hop de chong that thu thue chuyen nhuong hinh anh 1Bộ Tài chính đề nghị ủy ban nhân dân địa phương ban hành bảng giá đất, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 29/4, đại diện Tổng cục Thuế thông tin sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động cao hơn giá mà cơ quan Nhà nước đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất),cho các cơ quan liên quan để tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá mới cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời theo quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3849/BTC-TCT (ngày 28/4) gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, vừa qua nhiều ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã xây dựng Đề án triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn trong công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

[Yêu cầu chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản]

Do đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định hiện hành, Bảng giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn (giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng).

Theo quy định của Luật đất đai 2013, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất ban hành 5 năm một lần và hàng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Do vậy, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh quan tâm, chỉ đạo ban hành Bảng giá đất (trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định.

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất, Bộ Tài chính đề nghị rà soát và ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Riêng trường hợp chưa ban hành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản./.

Nguyễn Hạnh (Vietnam+)