Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Đắk Nông về công tác cán bộ

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc thực hiện quản lý cán bộ do các ngành trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như ngành thuế, hải quan và quản lý thị trường, kho bạc nhà nước...
Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Đắk Nông về công tác cán bộ ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Sáng 8/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và triển khai kế hoạch kiểm tra tỉnh Đắk Nông.

Buổi làm việc có nội dung về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, cho biết cuộc kiểm tra lần này nhằm đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18; kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hai Nghị quyết nói trên của Trung ương Đảng.

[Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông]

Tại Đắk Nông, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Thường vụ của Thị ủy Gia Nghĩa, Huyện ủy Đắk Song; Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông và Đảng ủy Sở Công Thương, Sở Nội vụ.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra, nêu rõ Bộ Chính trị đã thành lập năm đoàn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương trên cả nước. Đây là công việc kiểm tra định kỳ và thường xuyên của Bộ Chính trị.

Với nội dung kiểm tra về xây dựng đội ngũ cán bộ, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng luôn quan tâm chăm lo và phát triển đội ngũ cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, liên quan trực tiếp tới việc ban hành, thực thi chính sách, biên chế, tinh giản bộ máy.

Qua công tác kiểm tra, Trung ương và cấp ủy của địa phương sẽ đánh giá ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện và ban hành các văn bản để triển khai Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18, việc tuyên truyền Nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, nâng cao chất lượng quy định về chống chạy chức, chạy quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc thực hiện quản lý cán bộ do các ngành trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như ngành thuế, hải quan và quản lý thị trường, kho bạc nhà nước...

Về công tác cán bộ, nhân sự trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Đắk Nông quan tâm bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ và uy tín trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn cho biết, công tác cán bộ của tỉnh hướng tới phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, xây dựng nông thôn mới, củng cố, phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cũng yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Cán sự Đảng các cơ quan được kiểm tra phải phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương và tham mưu về việc thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị với Trung ương về điều chỉnh chính sách công tác cán bộ thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục