Doan kiem tra cua Ban Bi thu lam viec voi Bo Tai nguyen va Moi truong hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Daidoanket.vn)

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 - QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã công bố Quyết định 140-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2021.

Quyết định nêu rõ đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08 - QĐ/TW, ngày 25/10/20218 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng theo quyết định, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Bí thư trong thời gian cuối năm 2021.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định với tinh thần cởi mở, dân chủ, đoàn sẽ tiến hành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Kết quả kiểm tra sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những ưu điểm nổi bật cần kế thừa, phát huy và những cách làm hay có thể nhân rộng; đồng thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc để nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí trong triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian tới.

[Thu tiền hỗ trợ xử lý chất thải: Giải pháp bù đắp tác động môi trường]

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị cần thống nhất, nhận thức chung để thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Việc kiểm tra thực hiện trong bối cảnh đất nước đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế sau khi đã kiểm soát được dịch theo hướng thích ứng linh hoạt, công tác kiểm tra sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Bộ. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra phải đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, toàn ngành đã phát huy tinh thần “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân."

Cán bộ, đảng viên luôn chủ động, sáng tạo, để hóa giải các thách thức, chủ động chuẩn bị các nền tảng thế và lực, tăng tốc bứt phá để tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Doan kiem tra cua Ban Bi thu lam viec voi Bo Tai nguyen va Moi truong hinh anh 2Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Daidoanket.vn)

Báo cáo với Đoàn công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết việc duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên là việc hết sức quan trọng đối với các Đảng bộ, các các cơ quan của Trung ương và địa phương để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương xây dựng báo cáo, tổ chức các cuộc làm việc và cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ của đoàn kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)