Doanh nghiệp của Bộ Thông tin Truyền thông 'làm ăn' thế nào năm 2017?

Theo Dự tháo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2017, một số doanh nghiệp do đơn vị này quản lý đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Trung Hiền (Vietnam+)