Theo danh sách công bố công khai các doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo tháng Tư, có ba doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhiều nhất (148 trong tổng số 521 tờ khai) với khối lượng gạo xuất khẩu trên 170 tấn, chiếm trên 42% tổng hạn ngạch xuất khẩu (tổng số 400.000 tấn).

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex đăng ký 102 tờ khai với số lượng gạo xuất khẩu 96.234 tấn. Tiếp đến, Tổng công ty Lương thực Miền Nam đăng ký 27 tờ khai, số lượng xuất khẩu 38.357 tấn và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đăng ký 19 tờ khai với số lượng 35.677 tấn.

[Đề nghị công khai thương nhân đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo]

Ngoài ra, tính tới thời điểm 5 giờ 30 ngày 17/4, số lượng gạo đã xuất khẩu trong hạn ngạch tháng Tư là 6.810 tấn gạo.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ 0 giờ tới 6 giờ 15 ngày 12/4, dữ liệu hệ thống ghi nhận 38 doanh nghiệp đăng ký thành công 519 tờ khai hải quan tại 13 chi cục hải quan với số lượng gạo đăng ký xuất khẩu là 399.989,73 tấn.

Sau thời điểm 6 giờ 15 ngày 12/4, hệ thống xác nhận thêm 2 doanh nghiệp đăng ký 2 tờ khai với số lượng ít hơn 10,47 tấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Chiến Thắng đăng ký xuất 9 tấn gạo (15 giờ 10) và Công ty  trách nhiệm hữu hạn Thính Phát đăng ký xuất 1,2 tấn (19 giờ 34).

Theo danh sách các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu gạo tháng Tư, hiện có bốn doanh nghiệp trúng thầu mua gạo dự trữ quốc gia song đã từ chối ký hợp đồng hoặc không đến ký hợp đồng bán gạo với Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Các đơn vị này gồm: Tổng công ty Lương thực miền Bắc đăng ký xuất khẩu gần 7.200 tấn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài đăng ký xuất khẩu 13.630 tấn, Công ty cổ phần Mỹ Tường đăng ký xuất khẩu 10.650 tấn và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh đăng ký xuất khẩu 8.630 tấn./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)