Doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giảm hơn 1.500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng, giảm 1.502 tỷ đồng so với năm ngoái; trong đó 1.857 tỷ đồng đến từ 2 công ty con.

Doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giảm hơn 1.500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng, giảm 1.502 tỷ đồng (gần 44%) so với năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, 1.857 tỷ đồng, tương đương 97% đến từ hoạt động đầu tư vốn vào 2 công ty con; trong đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là gần 462 tỷ đồng.

Tổng chi phí trong năm của VNX ở mức 26,7 tỷ đồng, giảm hơn 96% so với năm trước đó. Điều này giúp lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 của VNX chỉ giảm gần 10% so với năm 2022, xuống 1.886 tỷ đồng.

Trong năm đầu hoạt động 2021, VNX đạt 2.054 tỷ đồng doanh thu và 1.337 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của VNX lần lượt đạt 3.423 tỷ và 2.089 tỷ đồng.

VNX được thành lập tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ-con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE.

Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục