Ngày 22/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đội du kích Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đội du kích cứu quốc quân Ba Tơ, gọi tắt là Đội du kích Ba Tơ, ra đời ngay sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ giành thắng lợi ngày 11/3/1945.

Sau đó, Đội du kích Ba Tơ đã phát triển nhanh chóng về số lượng, trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào kháng chiến chống phátxít Nhật tại tỉnh Quảng Ngãi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và là tiền thân của lực lượng vũ trang của Quân khu 5 trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau này./.