(Nguồn: escambray.cu)

Ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) ra thông cáo cho biết cuộc đối thoại lần thứ hai giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) một ngày trước đó về nhân quyền đã mang lại kết quả tích cực cho dù còn những khác biệt của hai bên.

Hai phái đoàn do Đại diện đặc biệt của EU về nhân quyền Stavros Lambrinidis và Vụ trưởng Đa phương và Luật quốc tế của Minrex, Pedro Núñez Mosquera dẫn đầu đã trao đổi ý kiến trong “không khí tôn trọng và xây dựng” về các đề tài cụ thể đã được xác định trước, về cả các quyền dân sự-chính trị cũng như các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Hai bên đã đối thoại trên tinh thần tìm kiếm một không gian trao đổi quan điểm, đào sâu hiểu biết về thực tiễn của mỗi bên và thăm dò khả năng hợp tác song phương và đa phương trong những đề tài đạt đồng thuận.

Theo Minrex, “bất chấp những khác biệt sâu sắc và rõ ràng trong lập trường và điểm nhấn trong một số vấn đề then chốt đã thảo luận, hai bên duy trì thiện chí thảo luận về mọi vấn đề, với nguyên tắc tôn trọng bình đẳng chủ quyền, độc lập tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các bên và có đi có lại."

Phía Cuba mong muốn cuộc đối thoại này sẽ góp phần phát triển cách tiếp cận hiệu quả, xây dựng và không phân biệt đối xử trong vấn đề nhân quyền, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Brussels và La Habana./.