Đồng bào tín đồ Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đón Xuân Tân Mão 2011 với tấm lòng phơi phới niềm vui cho những thành tựu chung, riêng.

Cùng với niềm vui trong đạo qua những kết quả đạo sự của năm đạo thứ 85 (2010), đó còn là niềm vui hòa cùng vui chung của cả nước, cả dân tộc mừng Đảng 81 mùa Xuân, mừng Tết cổ truyền đang về.

Theo Ban đại diện Hội thánh, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có gần 30.000 tín đồ của Hội thánh, thuộc 27 họ đạo, với 40 cơ sở thờ tự gồm các thánh thất và điện thờ Phật mẫu.

Đáng chú ý, trong năm 2010 là việc nhiều công trình phục vụ sinh hoạt tôn giáo tiếp tục được xây dựng, nâng cấp, tu bổ và hoàn thiện.

Trong năm, các họ đạo đã tiến hành xây dựng cơ sở hành đạo, cơ sở thờ tự và nhiều công trình phục vụ tín ngưỡng như họ đạo Long Thạnh, họ đạo Phước Thạnh, họ đạo Phú Hòa Đông xây dựng thánh thất; họ đạo ấp 1 - Phú Xuân, Nhà Bè chuẩn bị khởi công điện thờ Phật mẫu...

Không chỉ xây dựng, tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tôn giáo, bà con đạo Cao Đài tại nhiều nơi có chủ trương di dời, thu hồi mặt bằng cho các công trình, dự án của thành phố, cũng đã chấp hành di dời và tiến hành xây mới cơ sở thờ tự.

Nhiều họ đạo cũng đi sâu vào việc giúp đời. Trong đợt thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung cuối năm vừa qua, cộng đồng Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố cũng đã quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung 2.830 phần quà với tổng trị giá 778 triệu đồng./.