Tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu năm 2009 phấn đấu khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,5%, duy trì sản lượng lúa 2,5 triệu tấn.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch sản xuất năm 2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, theo dõi tình hình thời tiết, dự báo tình hình dịch hại, chủ động các biện pháp phòng trừ.

Đặc biệt là trong dịp Tết Kỷ Sửu, đảm bảo cho sản xuất đạt kết quả cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là mặt hàng gạo và thuỷ sản.

Bước vào kế hoạch sản xuất năm 2009, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện thắng lợi bước đầu vụ đông xuân, đã xuống giống trước Tết Nguyên Đán 205.893 ha/205.000 ha, đạt 100,4 % kế hoạch, trong đó có khoảng 67 % lúa chất lượng cao như Jasmine 85, VND 95-20, VD 20, OM 2514, OM 4048, đa số lúa đang ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Một số địa phương đã thu hoạch lúa đông xuân sớm thu được gần 5.500 ha, năng suất bình quân đạt 66,4 tạ/ha.

Hiện nay đang là thời điểm vui xuân, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp thường xuyên nhắc nhở nông dân thăm đồng để phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh kịp thời, quyết tâm bảo vệ năng suất vụ lúa đông xuân thắng lợi trên cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng, tạo tiền đề cho sản xuất năm 2009 đạt 2,5 triệu tấn lúa./.

(TTXVN/Vietnam+)