Dot pha trong giai quyet thu tuc hanh chinh cong tai Bac Ninh hinh anh 1(Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thí điểm từ năm 2017. Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động, trung tâm mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước.

Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc cho biết: Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo sự bứt phá, nâng cao vị trí trong các chỉ số xếp hạng, đánh giá địa phương của tỉnh; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, từng bước thay đổi cách thức làm việc, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tạo cầu nối gần gũi, thân thiện, gắn kết giữa doanh nghiệp, công dân với cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Đặc biệt, Trung tâm đã triển khai, áp dụng nhiều sáng kiến đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính như sử dụng phần mềm thu phí tự động tại một đầu mối; áp dụng thực hiện việc lập bản đồ quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính; thí điểm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 83/1.340 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh...

Kết quả, đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,7 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính (ở cả 3 cấp gồm Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã). Trong đó, tỷ lệ trả sớm và đúng hẹn đạt hơn 90%, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 100%...

[Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh]

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; đồng thời giải quyết các kiến nghị của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, các trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã,ngày 25/3, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh và một số Sở, ban, ngành, dẫn đầu là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ kết quả, thực trạng, phương hướng hoạt động thời gian tới của Trung tâm Hành chính công. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề: Chỉ đạo, tham mưu hoàn thiện thể chế pháp lý của mô hình Trung tâm; quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan liên quan bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ được giao; quan tâm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức-những người có thời gian làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã...

Dot pha trong giai quyet thu tuc hanh chinh cong tai Bac Ninh hinh anh 2(Ảnh: Thanh Thương/Vietnam+)

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, phân tích, làm rõ các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Hành chính công và các đại biểu về một số vấn đề chủ yếu như: Công tác phối hợp rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính, các bước, quy trình liên quan đến việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả; áp dụng quy trình công nghệ trên cơ sở thể chế; cơ chế phối hợp liên thông và cơ chế điều phối; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công; công tác cán bộ; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu...

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận những kết quả mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã đạt được trong thời gian qua, qua đó tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị liên quan công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới, kịp thời cập nhật, bổ sung, định hướng cho phù hợp.

Tiếp tục sáng tạo, đổi mới, thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, bảo đảm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm cơ chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát cơ chế giám sát, kiểm soát thủ tục hành chính, phối hợp của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; quan tâm công tác tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Hành chính công, Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Thái Hùng-Thanh Thương (TTXVN/Vietnam+)